Quotations of Saint Francis of Assisi - Cytaty Sw. Franciszka z Asyzu

 

 1. “Lord, make me an instrument of thy peace.
 2. While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.”
 3. “Preach the Gospel at all times, and when necessary, use words.”
 4. “The deeds you do may be the only sermon some persons will hear today”
 5. Start by doing what's necessary; then do what's possible; and suddenly you are doing the impossible.
 6. “We should seek not so much to pray but to become prayer.”

 8. “We have been called to heal wounds, to unite what has fallen apart, and to bring home those     who have lost their way.”

9.  “Above all the grace and the gifts that Christ gives to his beloved is that of overcoming self.”

10. “Nor did demons crucify Him; it is you who have crucified Him and crucify Him still, when you delight in your vices and sins.”

11. “Sanctify yourself and you will sanctify society.”

12.  “Every day He humbles Himself just as He did when from from His heavenly throne into the Virgin's womb; every day He comes to us and lets us see Him in lowliness, when He descends from the bosom of the Father into the hands of the priest at the altar.”

13, Blessed is the servant who loves his brother as much when he is sick and useless as when he is well and an be of service to him. And blessed is he who loves his brother as well when he is afar off as when he is by his side, and who would say nothing behind his back he might not, in love, say before his face

14. “Do not be disturbed or angered at another's sin or evil, rather, spiritually help the one who has sinned as best you can, because those who are well do not need a physician, but the sick do.”

15. “Most High, glorious God, enlighten the darkness of my heart and give me true faith, certain hope, and perfect charity, sense and knowledge, Lord, that I might carry out Your holy and true command.”

16. “God wishes all of us to be saved through Jesus the Son and to receive Him with our pure heart and our chaste body.”

17. “We must visit churches frequently and venerate and revere the clergy - not so much for themselves, if they are sinners, but because of their office and administration of the Most Holy Body and Blood of Christ.”

18. "If we endure things patiently and with gladness thinking on the sufferings of our blessed Lord, and bearing all for the love of Him: herein is perfect joy."

 19. And St. Francis said: 'My dear son, be patient, because the weaknesses of the body are given to us in this world by God for the salvation of the soul. So they are of great merit when they are borne patiently.”

 20. Be praised, my Lord, through those who forgive for love of you; through those who endure sickness and trial. Happy those who endure in peace, for they will be crowned.”

21. "If you have men who will exclude any of God's creatures from the shelter of compassion and pity, you will have men who will deal likewise with their fellow men."

22. Where there is charity and wisdom, there is neither fear nor ignorance. Where there is patience and humility, there is neither anger nor vexation. Where there is poverty and joy, there is neither greed nor avarice. Where there is peace and meditation, there is neither anxiety nor doubt.

23. The joy is needed to soul just like blood is needed to body.

24. The worst enemy of human being is body.

25. “All the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle.”

26. “If you have nothing to give to needy person, give him/her at least your smile,  that opens and calms the soul.” (in Polish:"Jeśli nie masz nic innego do dania potrzebującemu, daj mu przynajmniej twój uśmiech, który otwiera i uspokaja duszę.")

27. We are such as we are in the Eyes of God.”


 

św. Franciszek z Asyżu (1182–1226) – mistyk średniowieczny, założyciel zakonu franciszkanów.


 • Bądź pochwalony Panie przez siostrę naszą Śmierć cielesną,
  przed którą żaden człowiek żyjący nie może uciec.
 • Błogosławiony sługa gotowy kochać tak samo swego brata chorego, który nie może mu się w niczym odwzajemnić, jakby go kochał, gdyby będąc zdrowym, mógł mu się służbą swoją odwdzięczyć.
 • Bożemu słudze nic nie może wydawać się godnym wzgardy oprócz grzechu.
 • Bóg jest radością, dlatego przed swój dom wystawił Słońce.
 • Ci, którzy otrzymują władzę, na tyle mogą się nią szczycić, na ile szczyciliby się, gdyby im zostało powierzone zadanie obmywania nóg braciom.
 • Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.
 • Jesteśmy tylko tym, czym jesteśmy w oczach Bożych i niczym więcej.
 • Kto zazdrości bratu swemu tego, co Pan mówi i czyni za jego pośrednictwem, grzeszy świętokradztwem, ponieważ zazdrości samemu Najwyższemu, który w nim działa.
 • Napominam braci, by ich kazania były krótkie, ponieważ Pan nasz na ziemi mówił krótko.
 • Nawet gdybyś był najpiękniejszy ze wszystkich, gdybyś czynił znaki, jak wyrzucanie złych duchów, wszystkie te rzeczy są dla ciebie przeszkodą i nie możesz czuć się z nich dumny, bo nie są twoją własnością. Szczycić się możemy jedynie naszymi chorobami i niesieniem krzyża każdego dnia.
 • Niech każdy brat z ufnością mówi bratu o swoich potrzebach, bo jeśli matka kocha i karmi swego syna cielesnego, to o ileż bardziej trzeba kochać i karmić własnego brata duchowego.
 • O jakże chwalebnym, świętym i wielkim jest mieć w niebie Ojca.
 • Pan mi objawił, byśmy się witali tym pozdrowieniem: Niech Pan obdarzy cię pokojem!
 • Pan mi powiedział i obdarza mnie tak wielką wiarą w kapłanów, którzy żyją zgodnie z nauczaniem Kościoła Rzymskiego, że ze względu na ich kapłaństwo, nawet gdyby mnie prześladowali, chcę się do nich zwracać.
 • Powinniśmy się wstydzić my słudzy Boży. Święci dokonali takich wielkich rzeczy w cierpieniu i tułaczce, a my chcemy otrzymać cześć i chwałę tylko o nich opowiadając.
 • Wszystkie stworzenia, które są pod niebem, każde zgodnie ze swą własną naturą, służą, znają i są posłuszne swemu Stwórcy lepiej niż ty.
*Jeśli nie masz nic innego do dania potrzebującemu, daj mu przynajmniej twój uśmiech, który otwiera i uspokaja duszę.